AISSE

CBSE – Class X Examination Results 2016

Roll No. & Name Eng BN/HN Math Sci SST CGPA
3150601 SUCHARITA SAHA 10 10 10 10 10 10
3150602 ARIJIT GANGULY 10 10 10 10 10 10
3150603 ARGHYADEEP DEBNATH 10 10 10 10 10 10
3150604 PAULOMI BHATTACHARYA 10 10 10 10 10 10
3150605 HRISHAV CHAUDHURI 10 10 10 10 10 10
3150606 SUBRATA DAS 10 10 10 10 10 10
3150607 TAMALIKA CHOUDHURY 10 10 10 10 10 10
3150608 SNEHA CHAKRABORTI 10 10 10 10 10 10
3150609 PRIYANKA SARKAR 10 10 10 10 10 10
3150610 SAPTAK DAS 10 10 10 10 10 10
3150611 AYANAVA DEBNATH 10 10 10 10 10 10
3150612 ARNAB SENGUPTA 10 10 10 10 10 10
3150613 SURINA SAHA 10 10 10 10 10 10
3150614 SUBHASREE PAUL 10 10 10 10 10 10
3150615 DIPAYAN PAUL 10 10 10 10 10 10
3150616 AKASH SAHA 10 10 10 10 10 10
3150617 AMARTYA KISHORE   MAHAJAN 10 10 09 09 10 9.6
3150618 SUBHRANIL DEB ROY 10 10 10 10 10 10
3150619 SRISTI PAUL 10 10 09 09 10 9.6
3150620 ARNAB GHOSH 10 10 10 09 10 9.8
3150621 DEBODEEP DEB 10 10 09 10 09 9.6
3150622 DIPASHREE SAHA 10 10 09 09 09 9.4
3150623 HRIDDHI SAHA 09 10 09 09 09 9.2
3150624 SATYAJIT PAUL 09 09 08 09 09 8.8
3150625 SANGJUKTA CHAKRABORTY 09 09 08 08 08 8.4
3150626 BIBEK PANDEY 09 10 08 08 09 8.8
3150627 SIDDHARTHA DEY 09 09 08 09 09 8.8
3150628 MOHONA DEB 10 10 08 09 08 9.0
3150629 DEBABRATA  CHAKRABORTY 09 10 08 08 08 8.6
3150630 ANKUR SARKAR 10 10 09 09 09 9.4
3150631 AKASH MAJUMDER 10 10 08 09 10 9.4
3150632 PRANTIK SARKAR 09 09 09 09 09 9.0
3150633 SAGAR MAJUMDER 09 09 08 09 10 9.0
3150634 ANANYA BHATTACHARJEE 10 10 08 08 08 8.8
3150635 ATREYA PAL 08 09 08 08 08 8.2
3150636 SHYAMANTA BHATTACHARJEE 09 09 08 08 08 8.4
3150637 RONIT PAUL 09 09 08 07 07 8.0
3150638 DEBASMITA BHOWMIK 08 08 07 07 08 7.6
3150639 HRISHIT BHATTACHARJEE 09 09 07 07 08 8.0
3150640 BISHAL CHAKRABORTY 08 09 07 07 07 7.6
3150641 DIPTARAJ RAY 10 10 10 10 10 10
3150642 MANISH DEB 10 10 10 10 10 10
3150643 RAMANUJ PAUL 09 08 08 08 07 8.0
3150644 SATABDI DAS 10 10 10 10 10 10
3150645 BITANUKA DEB 10 10 10 10 10 10
3150646 SUBHRADEEP SAHA 10 10 10 10 10 10
3150647 SUPRIYA GAN 10 10 10 10 10 10
3150648 PIYASHI DHAR 10 10 10 10 10 10
3150649 DEBARATI DAS 10 10 10 10 10 10
3150650 RATNADIP DEBRAY 10 10 10 10 10 10
3150651 DEBALINA BANIK 10 10 10 10 10 10
3150652 BIPRAJIT DATTA 10 10 10 10 10 10
3150653 MRINMOY SARKAR 10 10 10 10 10 10
3150654 ABHISHEK SARKAR 10 10 08 10 10 9.6
3150655 SASANKA SEKHAR DE 10 10 10 10 10 10
3150656 ARPAN DEBNATH 10 10 10 10 10 10
3150657 SHREEJITA DAS 10 10 10 10 10 10
3150658 AKASH SAHA 10 10 10 10 10 10
3150659 SAYAN CHAKRABORTY 09 10 09 09 09 9.2
3150660 SUBHASISH DEB 10 10 10 10 10 10
3150661 TIYASA CHAKRABORTY 10 10 09 10 10 9.8
3150662 BARSHA SARKAR 10 10 10 10 10 10
3150663 FARZANA HOSSAIN 08 08 07 08 07 7.6
3150664 SURAJ PAL 10 10 09 10 10 9.8
3150665 SHAHIL SEN 09 09 10 10 10 9.6
3150666 RITIKA DEWAN 09 08 08 08 08 8.2
3150667 SUSMITA DAS 09 10 08 07 08 8.4
3150668 DEBRAJ SOM 10 10 10 10 10 10
3150669 ISHANI BANERJEE 09 10 08 08 08 8.6
3150670 PUNAM PAUL 10 10 08 08 08 8.8
3150671 SRINJOY GHOSH 09 09 08 09 09 8.8
3150672 DEEPJYOTI BISWAS 09 10 08 09 08 8.8
3150673 ANIRBAN SARKAR 09 10 09 09 09 9.2
3150674 BISWAJIT DAS 10 10 10 10 09 9.8
3150675 GRACY DEBBARMA 08 08 07 08 06 7.4
3150676 ISHITA ROY 10 10 09 09 09 9.4
3150677 PARBATI DEBBARMA 09 09 08 08 07 8.2
3150678 SRIJA SAHA 09 09 08 08 08 8.4
3150679 PUNAM CHAKRABORTY 09 09 08 08 08 8.4
3150680 TAPADIPTA ROY 09 09 09 09 09 09
3150681 ANKANA CHAKRABORTY 09 09 08 08 07 8.2
3150682 ROHAN GHOSH 09 09 08 08 08 8.4
3150683 KRISHNA DEBNATH 08 09 08 08 07 8.0
3150684 SURMILITA PAL 09 09 09 09 08 8.8
3150685 UDDIPAN DEBNATH 10 10 10 10 10 10
3150686 RITUPARNA DEBNATH 10 10 10 10 10 10
3150687 PRATIK SEN CHAUDHURY 10 10 10 10 10 10
3150688 KRITTIKA SAHA 10 10 10 10 10 10
3150689 AISHWARYA NAG 10 10 10 10 10 10
3150690 SAMADRITA CHAKRABORTY 10 10 10 10 10 10
3150691 BIPASHA BHOWMIK 10 10 10 10 10 10
3150692 SUBHAJIT ROY 10 10 10 10 10 10
3150693 SUCHARITA AKTER 10 10 10 10 10 10
3150694 SMIT RAJ PODDER 10 10 10 10 10 10
3150695 SAGNIK DEBNATH 10 10 10 10 10 10
3150696 BHAGYASREE DE 10 10 09 09 10 9.6
3150697 DEBADRI SAHA 10 10 10 10 10 10
3150698 ROHIT SAHA 10 10 10 10 10 10
3150699 SNIGDHA SARKAR 10 10 10 10 10 10
3150700 SAYANTAN CHAKRABORTY 10 10 09 09 10 9.6
3150701 ARGHYADEEP MAJUMDER 10 10 10 10 10 10
3150702 ANINDITA DEB NATH 10 10 09 09 10 9.6
3150703 SWAGATA CHAKRABORTY 10 10 08 09 09 9.2
3150704 SUJATA MANDAL 10 10 09 10 10 9.8
3150705 TANUSMITA DEBNATH 10 10 08 09 09 9.2
3150706 PRASOON ROY CHOWDHURY 10 10 10 10 10 10
3150707 SIDDHARTHA BHATTACHARYA 10 10 09 09 10 9.6
3150708 DEBARPITA SAHA 10 10 10 10 10 10
3150709 RAJIB BANIK 09 09 08 09 09 8.8
3150710 DIPTANU PAUL 09 09 08 08 08 8.4
3150711 DEBJIT DATTA 10 10 10 09 09 9.6
3150712 SOURADEEP PARIAL 09 10 08 08 08 8.6
3150713 KUNDHAN SAHA 09 10 08 08 08 8.6
3150714 BAISHALI SARKAR 09 09 07 07 08 8.0
3150715 DEEP SENGUPTA 09 09 08 08 08 8.4
3150716 DIPTANU CHAKRABORTY 09 10 08 08 09 8.8
3150717 ANKAN SAHA 09 09 07 07 07 7.8
3150718 DHANISTHA SUTRADHAR 10 09 08 08 09 8.8
3150719 ANURAG PAL CHOUDHURY 10 09 09 08 09 9.0
3150720 ANANNYA BHATTACHARJEE 09 10 08 07 08 8.4
3150721 JINIA DEBNATH 08 08 08 07 07 7.6
3150722 YUBARAJ GHOSH 10 10 10 09 10 9.8
3150723 SUNIKET SEN GUPTA 10 10 09 09 09 9.4
3150724 AKASH SHARMA 09 08 07 06 07 7.4
3150725 NABANITA SUTRADHAR 09 08 08 08 07 8.0
3150726 DIKSHA SEN 08 09 07 07 06 7.4

 

Contact UsVisitors

33630

School Fees

We accept Online Payments